Rent management

Rent management


 

Máte pocit, že prenájom Vášho bytu predstavuje viac starostí ako radostí?

Predstavovali ste si iný výnos, keď ste nehnuteľnosť za týmto účelom kupovali?

 


Zefektívnite a profesionalizujte svoj biznis s obľúbenou službou RENT MANAGEMENT!


 

Služba Rent management vznikla ako odpoveď na želanie našich klientov.

Je vytvorená na mieru pre majiteľov nehnuteľností určených na prenájom, ktorí si vážia svoj čas a peniaze.

 


Výrazne sme skrátili a zjednodušili celý proces prenájmu nehnuteľnosti a
poskytujeme obchodnú a právnu asistenciu počas celého trvania prenájmu.


 


Mať pravidelný a dlhodobý príjem z prenájmu nehnuteľnosti vyžaduje od jej majiteľa vysokú mieru zaangažovanosti.

Úhrady energií a ďalších nákladov spojených s užívaním nehnuteľnosti, sledovanie platieb nájomného, komunikácia s nájomcami a riešenie
prípadných problémov – to je práca na vedľajší úväzok. Ak nechcete všetok svoj voľný čas tráviť starostlivosťou o prenajímanú
nehnuteľnosť, spoľahnite sa na Rent Management.

 


Máme obsadené


Kľúčovou výhodou služby Rent management je kontinuálna obsadenosť bytu. Dlhodobo a opakovane zabezpečíme obsadenosť
prenajímanej nehnuteľnosti. Už niekoľko mesiacov pred uplynutím doby nájmu prenajímateľovi aktívne hľadáme nového
záujemcu tak, aby sa nasťahoval ihneď po odchode pôvodného nájomcu. Vďaka tomu je obsadenosť nehnuteľností, ktoré takýmto
spôsobom spravujeme, celoročná.


 


Peniaze vždy načas


Ďalšia výhoda pre vás spočíva v zlepšení platobnej disciplíny. Jedinou vašou starosťou bude pravidelne si kontrolovať úhrady
nájomného, o všetko ostatné je už postarané. Kým v prípade klasického prenájmu končí vzťah prenajímateľa a realitnej kancelárie
uzatvorením nájomnej zmluvy, pri službe Rent Management zostávame s klientom a aj nájomcom v pravidelnom kontakte. Môžte sa
na nás kedykoľvek obrátiť v súvislosti s riešením problémov súvisiacich s nájmom.


 


Nie ste v tom sami


Súčasťou služby Rent management je aj neustála právna podpora a poistné poradenstvo počas celej doby spolupráce. Naši interní
právnici pripravujú všetky zmluvy, dodatky a ďalšie dokumenty vždy na mieru pre každý jednotlivý obchodný prípad. Klienti si môžu
byť istí, že ich právna dokumentácia súvisiaca s prenájmom je vždy riadne a včas aktualizovaná.