Etický kódex

Etický kódex makléra realitnej kancelárie P&T REALITY


 


Cieľom realitnej kancelárie P&T REALITY je byť vám, našim klientom, spoľahlivým partnerom v realitách.


Maklér realitnej kancelárie P&T REALITY preto dodržiava nasledujúce zásady:


 


1. Za každých okolností jedná pri realizácii obchodu čestne a profesionálne.  


2. Snahou každého makléra je zaistiť maximálnu transparentnosť prebiehajúcej transakcie. Klientovi je vždy k dispozícii odbornou radou a pomocou.  


3. Klienta informuje o priebehu prípadu, dodržuje termíny a dohody, ktoré boli s klientom dohodnuté.  


4. Svoje služby sprevádza odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s dobrými mravmi, právnou legislatívou a obchodnou etikou.  


5. Uvádza pravdivé a úplné informácie, nehnuteľnosť vždy ponúka len s písomným súhlasom vlastníka  


6. Zachováva absolútnu diskrétnosť voči priamym klientom aj tretím stranám dotknutým obchodnou transakciou. Neposkytuje žiadne osobné, dôverné a bežne nedostupné informácie ani po ukončení spolupráce.  


7. Neustále sa zdokonaľuje a vzdeláva vo všetkých oblastiach realitnej činnosti a sleduje najnovšie trendy a vývoj trhu.  


8. Ku všetkým svojim klientom pristupuje rovnocenne a bez rozdielov.  


9. Počas výkonu svojej profesie vždy vystupuje ako reprezentant realitnej kancelárie P&T REALITY, riadi sa stanovenými štandardmi a záväznými predpismi, ktorým je aj tento Etický kódex.  


10. Snaží sa o šírenie dobrého mena realitnej kancelárie P&T REALITY rovnako ako o zvýšenie prestíže profesie realitného makléra a obchodovania s nehnuteľnosťami vôbec.